Home

Pracovní prostor TRA 88 Merklín : 4000 ft AMSL – FL-95

Prostor určený pro výcvikové lety a akrobatický provoz proudových letounů L-39
provozovaných na letišti Plzeň-Líně (LKLN).

Zobrazení prostoru na mapě

Omezený prostor TRA 88 Merklín je prostor ohraničený spojnicemi těchto bodů:

Útušice 49 40 36.06 N 13 22 46.76 E
Blovice 49 34 49.50 N 13 32 21.00 E
Jarov 49 31 14.09 N 13 30 08.44 E
Merklín 49 33 44.50 N 13 11 55.56 E
Chotěšov 49 39 15.07 N 13 12 20.04 E
Útušice 49 40 36.06 N 13 22 46.76 E

Vertikální hranice: 4000ft AMSL-FL95

Poznámky:

 • Činnost/Activity: Lety proudových letadel / Flights of jet aircraft
 • Doba / Time: MON − SUN SR − SS
 • Plánovaná aktivace uvedená v AUP / Planned activation specified in AUP.
 • Podmínky vstupu / Entry conditions:
  • Pouze pro lety VFR na základě povolení FIC Praha
  • Obousměrné rádiové spojení s FIC Praha.
  • VFR flights only.
  • Two−way radio contact with FIC Praha for entering CLR
 • ATS stanoviště poskytující informaci o skutečné aktivaci / ATS Unit providing real−time activity information:
 • ACC Praha nebo / or FIC Praha
 • Poznámky / Remarks: Spravováno AMC / AMC manageable.